Zpráva

Opatření k ochraně lesa

Postupy při ochraně lesa proti kůrovcům

V důsledku extrémních klimatických podmínek uplynulých let došlo k oslabení smrkových porostů v lesích a následně k náhlému zvýšení populační hustoty kůrovců tak, že existuje reálné nebezpečí jejich přemnožení, vzniku kalamitního stavu a nepředvídatelných škod na lesních majetcích na území celé České republiky. V mnoha oblastech na území Moravskoslezského kraje se projevil nárůst populační hustoty kůrovců na úroveň kalamitního stavu a proto je potřebné, aby vlastníci lesů prováděli opatření proti kůrovcům a dodržovali povinnosti vyplývající z lesního zákona a prováděcích předpisů na úseku ochrany lesa. Krajský úřad Moravskoslezského kraje provedl aktualizaci technologických postupů při ochraně lesa proti kůrovcům.

Související dokumenty

frame-scrollup