Zpráva

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 14. 4. 2016 Opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 452 kB) o vydání Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (formát pdf, velikost 5 MB) (dále jen „Program“), které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Program je vydáván v souladu s § 9 odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona jsou v zóně Moravskoslezsko - CZ08Z překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území zóny Moravskoslezsko - CZ08Z. Program začíná být účinný po 15 dnech od zveřejnění na úřední desce ministerstva.

frame-scrollup