Zpráva

Organizace Čisté nebe představila novou aplikaci Čistý komín 2.0

Organizace Čisté nebe o.p.s. představila dne 8. 12. 2016 novou aplikaci Čistý komín 2.0, která je volně dostupná na http://www.cisty-komin.cz/. Aplikace Čistý komín 1.0 byla původně navržená pro Moravskoslezský kraj, nyní se aplikace rozšiřuje na celou Českou republiku.

Cílem projektu je motivovat veřejnost ke zlepšení způsobu vytápění v domácnostech. Čistý komín je pouze prostředkem k poukázání na problém lokálních topenišť a jeho výstupy nejsou právně závazné a nemohou být využity v přestupkovém řízení s majitelem objektu. Aplikace umožňuje uživatelům umístit fotografie znázorňující objektivní stav, tedy charakter a tmavost kouře u konkrétního komínu v dané lokalitě a daném čase. Administrátorem projektu je o.p.s. Čisté nebe.

frame-scrollup