Zpráva

Ostravská zoologická zahrada chrání také naši přírodu

Při příležitosti konání tiskové konference, která se uskutečnila v zoologické zahradě ve středu 7. února za účasti náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové, představil ředitel zoologické zahrady Ostrava Petr Čolas aktivity zoologické zahrady zaměřené na podporu zvýšení biodiverzity. Představitelé zoologické zahrady poukázali na problém týkající se úbytku rostlinných a živočišných druhů nejen v celosvětovém, ale zejména také v našem republikovém měřítku.

Zoologická zahrada na těchto cílech dlouhodobě spolupracuje s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava. Kromě letité spolupráce se školami v kraji se zaměřuje i na osvětu veřejnosti, kterou chce nyní motivovat a inspirovat k ochraně naší přírody.

„Ochranu přírody považuji za jednu z významných priorit kraje, a proto aktivity zoologické zahrady zaměřené na podporu biodiverzity velmi oceňuji, stejně jako její snahu jít v této věci příkladem návštěvníkům. Moravskoslezský kraj má zájem se zoologickou zahradou rozvíjet v této oblasti i nadále součinnost, což také stvrdil prostřednictvím nedávno uzavřeného společného Memoranda o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ uvedla na tiskové konferenci náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

I malá, jednoduchá a zdánlivě bezvýznamná opatření, která může jednoduše realizovat každý z nás, mohou mít hluboký význam pro ochranu rostlin a živočichů. Která konkrétní opatření to jsou, zjistí zvídavý návštěvník při prohlídce zoologické zahrady. Nepochybně na mnohá z nich podél návštěvnických tras narazí, neboť jich bylo během loňského roku zavedeno více než 300 a mnoho dalších i v předchozích letech.

frame-scrollup