Zpráva

Ostravské Čisté nebe součástí mezinárodního projektu Clean Air

Ostravská obecně prospěšná společnost Čisté nebe se podílí na projektu Clean Air, který je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+.

Projekt Clean Air (www.cleanair-project.eu/cz/) byl zahájen začátkem roku 2018 a jeho cílem je vytvořit výukové materiály týkající se znečištění ovzduší, včetně online platformy.

Na projektu spolupracují organizace z Česka, Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska. Celý projekt se soustředí na školy z okrajových a vesnických oblastí a momentálně přechází do finální fáze.

Na konci září proběhla dvě pilotní testování nově vzniklých výukových materiálů, kterých se zúčastnilo celkem 20 vyučujících z různých škol. Během pilotního testování byly představeny výukové materiály pro žáky ve věku 6 - 10 let. Učitelé poté vyzkoušeli výuku ve svých školách. Zpětná vazba od vyučujících a dětí byla velmi pozitivní. Momentálně probíhají drobné úpravy výukových materiálů na základě zpětné vazby od vyučujících ze všech partnerských zemí. Dne 13.12.2019 proběhne závěrečná prezentace celého projektu a jeho výstupů.

Pokud byste měli zájem zúčastnit se této prezentace, kontaktujte koordinátorku projektu paní Nelu Vachtarčíkovou na e-mail: nela.vachtarcikova@cistenebe.cz, a to nejpozději do 4.12.2019, počet míst je omezený. Koordinátorku můžete kontaktovat také v případě jakýchkoliv dotazů, či zájmu o vzdělávací materiály.

frame-scrollup