Zpráva

Ovzduší v kraji pomůže zlepšit nový česko-polský projekt

Zlepšit vzduch, který v kraji všichni dýcháme, je jednou z priorit kraje. Kromě projektů v rámci České republiky je snahou hledat řešení ve spolupráci se zástupci Polska. Ve středu 28. března se na krajském úřadě poprvé sešli odborníci na životní prostředí a odstartovali tak česko-polský projekt iAir Region. První pracovní seminář se zaměřil na porovnání všech dostupných opatření a nástrojů na obou stranách hranice.

„Stav ovzduší je velkou bolestí našeho kraje, toho jsme si vědomi. Systematicky postupujeme v řešení této situace. Úspěšně čerpáme kotlíkové dotace, jako vůbec prvním se nám podařilo vyřešit problém vratimovských kalů, domlouváme se s průmyslovými podniky tak, aby každý z nich přijal opravdovou odpovědnost za své působení v regionu. A ministr životního prostředí nám na ekologické projekty přislíbil další miliardu korun. Důležitá je i komunikace s našimi polskými sousedy,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že projekt iAir Region bude dalším smysluplným krokem ke změnám, na které se sám těší stejně jako každý, kdo v Moravskoslezském kraji žije.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Se zhoršenou kvalitou vzduchu se dlouhodobě potýká nejen Moravskoslezský kraj, ale také naši sousedé v Polsku. Je to problém v celé oblasti Slezské pánve. Projekt iAir Region chce zintenzivnit spolupráci obou stran, aby se dařilo harmonizovat postupy při ochraně a zlepšování kvality ovzduší. Jde nejen o výměnu informací, ale hlavně o zvolení co nejúčinnějších společných opatření, která by se aplikovala po obou stranách hranice,“ řekla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.   

V projektu jsou partnery tyto instituce: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.; Moravskoslezský kraj; Województwo Śląskie;  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza; Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.


28. března 2018
frame-scrollup