Zpráva

Pikritové mandlovce u Kojetína

Bývalý lom s odkryvem tělesa podmořského výlevu těšínských láv mandlovcovitého typu.

Katastrální území: Kojetín u Starého Jičína
Výměra: 0,23 ha
Nadmořská výška: 482 – 500 m
Vyhlášeno: 1997

Bývalý lom po obou stranách silnice odkrývá těleso podmořského výlevu těšinitových láv. Těšinity jsou alkalické ultrabazické magmatity s velmi variabilním mineralogickým i chemickým složením. Zdejší lávy se řadí k porfyrickým pikritům, které se vyznačují převahou augitu, vysokým obsahem olivínu a minimem živců.

Hornina je protkávána nepravidelnou sítí kalcitických žilek. V tělese jsou uzavřeny bloky starší lávy a tepelně přeměněné útržky (mandle) zrohovcovatělých jílovců.

Výstupy skal osidlují iniciální stadia skalní vegetace a společenstva primitivních půd – mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), tařice kališní (Alyssum alyssoides), písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia). Na hlubších půdách jsou vyvinuty travinobylinné lemy s teplomilnými druhy, např. chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), klinopád obecný (Clinopodium vulgare) aj.

Lokalita je ohrožena devastací původních travinobylinných porostů s četnými teplomilnými druhy. Celkovou ruderalizaci podporuje provoz na silnici a dochází k šíření synantropní vegetace.

frame-scrollup