Zpráva

Pod hukvaldskou oborou

Lužní porost na levém břehu řeky Ondřejnice.

Katastrální území: Kozlovice
Výměra: 0,42 ha
Nadmořská výška: 340 – 353 m
Vyhlášeno: 1990

Kontaktní zóna lužního lesa a společenstev suťových lesů s hojným pérovníkem pštrosím (Matteuccia struthiopteris), který má na tomto stanovišti optimální podmínky.

Plocha chráněného území byla dříve využívána patrně jako louka, která postupně zarostla náletem dřevin. V porostu dnes převládá jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), přimíseny jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata) a dub letní (Quercus robur).

Kromě dvou rozsáhlých porostů pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) zde najdeme běžnou flóru podobných stanovišť – kyčelnici žláznatou (Dentaria glandulosa), kopytník evropský (Asarum europaeum), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), ostřici lesní (Carex sylvatica), čistec lesní (Stachys sylvatica), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus) a krabilici zápašnou (Chaerophyllum aromaticum). Ojediněle se vyskytuje lilie zlatohlávek (Lilium martagon).

Území je ohroženo křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica), která se šíří podél toku Ondřejnice.

frame-scrollup