Zpráva

Podpora regionálních potravin ve školním stravování

Dne 23. 5. 2018 se uskutečnil ve školní restauraci Vesna, Střední školy hotelnictví a služby a VOŠ v Opavě pod záštitou Jarmily Uvírové – náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje odborný seminář na téma: „Regionální potraviny do školních jídelen“.

Seminář byl určen ředitelům škol a vedoucím školních jídelen příspěvkových organizací v Moravskoslezském kraji v okrese Opava a Bruntál.

Hlavními body byla prezentace značek kvality potravin s preferencí značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje, kterou přednesla Ing. Petra Podařilová ze Státního zemědělského intervenčního fondu, a možnost využívání Nákupního portálu Moravskoslezského kraje ve vztahu k produktům se značkou kvality.

Připravena byla rovněž prezentace výrobců regionálních potravin a to konkrétně Zemědělského obchodního družstva Hlavnice a společnosti Vítkovská zemědělská s.r.o. – farma Klokočov. Na závěr setkání byla pro všechny zúčastněné připravena ochutnávka regionálních produktů oceněných v Moravskoslezském kraji značkou Regionální potravina. 

frame-scrollup