Zpráva

Podpora výstavby vodovodů a kanalizací

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 4/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Žádosti budou přijímány od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020. Podrobnější informace naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.
frame-scrollup