Zpráva

Podpora výstavby vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo II. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Žádosti jsou přijímány od 20. 9. 2018 do 15. 1. 2019 do 15:00. Příjemcem podpory mohou být obce a svazky obcí. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz).

frame-scrollup