Zpráva

Podtrženo, sečteno. Kraj i chemička dodržely slovo

Dobrovolnou dohodu o snižování negativních dopadů činnosti na životní prostředí uzavřel kraj už se sedmi podniky v regionu.  Společnost BorsodChem MCHZ je jedním z nich. Vyhodnocení roku 2019 potvrdilo, že kraj i chemička své závazky splnily.

Podpis BorsodChem MCHZ - uvodni

„Pojem společenská odpovědnost už dávno není jen pojmem na papíře. Jsem rád, že velké podniky působící v našem kraji vnímají potřebu vstřícnosti i odpovědnosti. Naše dobrovolné dohody nás i průmyslové podniky zavazují k aktivitám nad rámec zákona. Je to jedna z cest, jak zmírnit zatížení životního prostředí v regionu,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že Moravskoslezský kraj o zlepšení životního prostředí usiluje dlouhodobě. A to nejen dohodami s podniky, ale také podporou čisté mobility, přeshraničním jednáním s Polskem nebo výměnami starých kotlů za ekologické.

„Nejcitelnějším problémem je v našem regionu čistota ovzduší. Máme ověřeno, že jedním ze způsobů, jak tuto oblast zlepšit, je také důraz na odprašování. Na nadlimitní čistění silnic šlo vloni z krajské kasy skoro 27 milionů korun, díky kterým bylo ze silnic v naší správě sesbíráno přes pět tisíc tisíců tun prachu a nečistot různých frakcí. To jsou dvě stovky plně naložených náklaďáků, což opravdu není malé množství. Tento náklad by jinak vířil vzduchem, což není hezká představa,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že kraj také přispívá na výměny kotlů, ozdravné pobyty pro děti, monitoring ovzduší, krajský úřad pak pokračuje v minimalizaci negativních dopadů provozu na životní prostředí. To všechno nad rámec zákonných povinností.

Závazky dobrovolné dohody splnila podle oficiálního vyhodnocení také společnost BorsodChem MCHZ. Zavázala se například, že bude každoročně investovat 20 % všech svých investičních prostředků do ekologických a bezpečných řešení. „Nejvíce prostředků jsme vynaložili na projekt modernizace výroby čiřené a demineralizované vody z říční vody, na který šlo přes 2 miliony eur. Usilujeme tak o efektivní hospodaření s přírodními a energetickými zdroji,“ vysvětlil jednatel společnosti BorsodChem MCHZ Vladimír Karkoška. Dodal, že společnost v minulém roce rovněž vynaložila přes dva a půl milionu korun na údržbu a výsadbu zeleně a na údržbu komunikací v areálu. Splnila také závazky spolupráce se středními a vysokými školami, přispěla na ozdravné pobyty dětí a dodržela i všechny další závazky dobrovolné dohody.


22. června 2020
frame-scrollup