Zpráva

Politika energetického managementu Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, dopravy, kultury a památkové péče se snaží jako správný hospodář snižovat provozní náklady za ceny energií v budovách těchto příspěvkových organizací a identifikovat maximální energetické úspory. Roční spotřeba energií představuje významné provozní náklady a úspora každého jejich procenta je nesmírně důležitá.

Energetický management je jednou z nejúčinnějších a ekonomicky velmi příznivých metod ke snižování provozních nákladů a jeho zavedení obvykle nepředstavuje nutnost velkých investic. Politika energetického managementu Moravskoslezského kraje (dále jen „politika“) pomůže stanovit základní teze fungování energetického managementu zaváděného v souladu s principy normy ČSN EN 50001.

Politika je chápána jako závazek zavedení, udržování a neustálého zlepšování energetického managementu a tím tedy hospodárného nakládání s energiemi ve vymezených objektech v majetku Moravskoslezského kraje.

Účelem a posláním této politiky je:

  • účinné hospodaření s energiemi pomocí optimalizace procesů na vymezených objektech s cílem zvyšování energetické účinnosti,
  • monitorování spotřeb energií, jejich snižování či náhrada za jiné,
  • dodržování dotčených legislativních požadavků,
  • stanovování dílčích cílů, cílových hodnot a akčních plánů pro oblast hospodárného nakládání s energiemi.

Naplňováním této politiky přispěje Moravskoslezský kraj nejen ke snižování a efektivnímu využívání energií, ale i k udržitelnému přístupu k čerpání zdrojů surovin a snižování emisí, což jsou jedny z nejcitlivějších oblastí ochrany životního prostředí Moravskoslezského kraje.

V Ostravě dne 23. 9. 2014

Miroslav Novák
hejtman kraje

frame-scrollup