Zpráva

Porubský bludný balvan

Bludný balvan na kamenném podstavci v Ostravě-Porubě na Vřesinské ulici.

Katastrální území: Poruba
Výměra: 25 m²
Nadmořská výška: 227 m
Vyhlášeno: 1990

Druhý největší bludný balvan s absolutně nejdelší osou v České republice. Byl vyzdvižen v roce 1928 z koryta potoka v místech zvaných "V dolech" v Porubě.

Porubský bludný balvan je tvořen horninou žulového charakteru, která je popisována jako hrubozrnný porfyrický granit. Barva horniny je růžová s nápadnými černými skvrnami tmavých minerálů. Struktura horniny je porfyrická, s 1 - 2 cm velkými vyrostlicemi růžových draselných živců. V základní hrubozrnné hmotě se dále nachází plagioklas, šedý, nažloutlý drcený křemen a černý biotit v protáhlých shlucích. Dále je přítomen magnetit, apatit, titanit, řídce epidot.

frame-scrollup