Zpráva

Pozvánka na celokrajskou konferenci Potraviny a péče o krajinu

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 12, 746 01 Opava, pořádá ve dnech 6. – 7. června 2019 celokrajskou konferenci EVVO pod názvem „Potraviny a péče o krajinu“. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny.

Celokrajská konference EVVO je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Vzdělávací program „Biotechnologie v potravinářství“ byl akreditován rozhodnutím MŠMT – 25245/2016-1-696 ze dne 8. 8. 2016. Přihlášení na konferenci je možné do 31. května 2019 na odkazu níže.


web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvzg7S5ZHoJLMoNqXOKknNmFQUHFfqC1iKuj3k7n-D11Z3SQ/viewform
frame-scrollup