Zpráva

Pozvánka na seminář pro odborné lesní hospodáře a vlastníky lesů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zve odborné lesní hospodáře a vlastníky lesů v územní působnosti Moravskoslezského kraje na seminář zaměřený na poskytování dotací na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti, dle Nařízení vlády 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti ve znění pozdějších předpisů a dle dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (ŽPZ/03/2019)“.

frame-scrollup