Zpráva

Pozvánka na seminář pro obce „Problematika vodovodů a kanalizací“

Pozvánka na seminář pro obce „Problematika vodovodů a kanalizací“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádá seminář nazvaný „Problematika vodovodů a kanalizací“, který se uskuteční v úterý dne 25. června 2019 od 9:00 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva kraje C 210 ve 2. poschodí budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, a bude zahrnovat následující témata:

1. Základní práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací
2. Poznatky z výkonu kontrolní činnosti Ministerstva zemědělství nad vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací
3. Problematika Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
4. Vodohospodářské dotační programy Ministerstva zemědělství určené pro města a obce
5. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
6. Dotace Moravskoslezského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu

Předpokládané ukončení semináře je ve 13:00 hod. Zástupci obcí se mohou přihlásit nejpozději do 14. června 2019 prostřednictvím webového formuláře, kontaktní osobou je Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695, e-mail: jakub.hradil@msk.cz. Kapacita semináře je omezena na 120 účastníků, zohledněno bude pořadí došlých přihlášek.


3. června 2019
frame-scrollup