Zpráva

Pozvánka na seminář pro odborné lesní hospodáře a vlastníky lesů v územní působnosti Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá seminář pro odborné lesní hospodáře a vlastníky lesů na území Moravskoslezského kraje, který se uskuteční v pátek, dne 31. ledna 2020 od 10:00 hod., v zasedací místnosti zastupitelstva kraje C 210, ve 2. poschodí budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, a bude zahrnovat následující témata:

  • I. Podmínky dotačního titulu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 (Ing. Tomáš Smejkal, Ministerstvo zemědělství)
  • II. Aktuální situace kůrovcové kalamity a informace o výskytu dalších škodlivých činitelů v Moravskoslezském kraji (Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Lesní ochranná služba)
  • III. Podmínky dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 (Mgr. et Mgr. Ondřej Turský, Krajský úřad Moravskoslezského kraje)
  • IV. Nařízení vlády 30/2014 Sb., finanční příspěvky na hospodaření v lesích (Ing. Michaela Haluzíková, Krajský úřad Moravskoslezského kraje)
  • V. Diskuze

  • 13. ledna 2020
    frame-scrollup