Zpráva

Pravidla dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., platné pro práce prováděné po 1. 11. 2018

Od 1. 11. 2018 vstoupila v platnost novela Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).

Dle NV jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti.

Podacím místem žádostí o finanční příspěvek je krajský úřad, který je současně pověřen administrací žádostí a rozhodováním o poskytnutí finančního příspěvku.

Jedná se o následující příspěvky

  • na ekologické a k přírodě šetrné technologie (hlava I)
  • na obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku (hlava II)
  • na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (hlava IV)
  • na vyhotovení lesních hospodářských plánů (hlava VII)
  • na ochranu lesa (hlava IX) upozornění: elektronický formulář pro oznamování asanace kůrovcového dřeva je k dispozici na stránkách ministerstva zemědělství
  • na vybrané myslivecké činnosti uživatelům honiteb
  • vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Ohlášení je potřeba doručit na krajský úřad PŘED započetím prací. Termín podání ohlášení (týká se příspěvků pouze na hospodaření v lesích) je do 30. června.

Žádost je potřeba doručit na krajský úřad DO 3 MĚSÍCŮ po ukončení prací. Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích je stanoven do 30. června a na vybrané myslivecké činnosti do 31. srpna.

NOVĚ:

Žadatel o finanční příspěvky na hospodaření v lesích zasílá příslušnému krajskému úřadu, také údaje z žádosti ve formě datového souboru .MZE, v případě, že je žádost tvořena v nainstalované aplikaci "modulu pro žadatele" (MPZ). Tento MPZ bude možné využívat jen do 30. června 2020. Vzhledem k připravované novele Nařízení vlády, byl vytvořen nový modul pro žadatele, který je uveden na odkaze níže a který můžete využívat již nyní. Více o novém modulu pro žadatele se můžete dočíst zde.

Kontaktní osoby

Dokumenty ke stažení

frame-scrollup