Zpráva

Předcházení vzniku odpadů, třídění, recyklace

Oblasti předcházení vzniku odpadů se podrobněji věnuje Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu TAČR „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“. Výstupem jsou průvodci a letáky, které zábavnou formou informují o prevenci vniku odpadů.

Průvodci:

Letáky:

Třídění odpadu je oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit jeho další zpracování. Tím se rozumí u komunálního odpadu jeho správné roztřídění podle jeho materiální podstaty (papír, plast, sklo, bioodpad aj.), které posléze umožňuje opětovnou recyklaci a znovu začlenění do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Tříděním odpadů se šetří přírodní zdroje a má především velký ekologický význam.

Průměrná skladba domovního odpadu v ČR (% hmotnosti)

 • 22 % papír
 • 13 % plasty
 • 9 % sklo
 • 3 % nebezpečný odpad
 • 18 % bioodpad
 • 35 % zbytek

Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.

Užitečné odkazy

 • JakTridit - web pro veřejnost  
 • Systém EKO-KOM - autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu    
 • FIRMA++ - recyklační program kolektivního systému Elektrowin nejen firemních vysloužilých elektrozařízení 
 • Recyklohraní - recyklační program na podporu environmentální výchovy ve školkách a školách v České republice
 • Opravme Česko – projekt komunitního webu Opravarna.cz, jehož cílem je, aby výrobky vydržely co nejdéle v ekonomice a pokud už doslouží, aby byly odevzdány k odborné recyklaci
frame-scrollup