Zpráva

Proti výběrovému řízení nebyly námitky, kraj může podepsat smlouvu s firmami, které zlikvidují vratimovské laguny

Kaly, které několik let znečišťují ovzduší a obtěžují obyvatele Vratimova, odstraní sdružení společností SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Rozhodnutí krajských radních vybrat ve veřejné soutěži toto sdružení firem nezpochybnil žádný z neúspěšných uchazečů, vedení kraje proto bude moci s dodavatelem uzavřít smlouvu o dílo.

Krajští radní o zakázce rozhodli koncem ledna na základě doporučení hodnotící komise. Shodli se na tom, že podmínky výběrového řízení nejlépe splnilo sdružení společností SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 31,994 milionu korun bez DPH. Do zákonné 15denní lhůty nikdo z neúspěšných kandidátů nevznesl námitku proti výběru dodavatele.

„Jsem rád, že se kauza kolem vratimovských lagun přestala točit v optice, kdo za to může či nemůže, a přesunula se do řešení, kdo kaly odstraní a kdy. Letitá zátěž, která znečišťuje ovzduší prachem a obtěžuje i zápachem, zmizí. Těší mě, že se o tento posun zasadilo současné vedení Moravskoslezského kraje,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Předpokládá, že smlouva s vítězem veřejné zakázky bude podepsána do konce února.

„Hodnotící komise se pečlivě seznámila s velkým množstvím podkladů, které uchazeči předložili. To vycházelo z našich přísných požadavků na trvalé ekologické odstranění kontaminovaného materiálu. Jsem přesvědčena o tom, že obě společnosti, které na našem území dlouhodobě podnikají v oblasti nakládání s odpady, jsou zárukou toho, aby vše proběhlo v souladu s legislativou bez negativních dopadů na zdraví obyvatel a životního prostředí,“ řekla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Upřesnila, že od podpisu smlouvy musí zhotovitel do 2 měsíců zpracovat prováděcí projekt.

„Prováděcí projekt musí do detailu řešit nejen samotný průběh prací, dopravní trasu do koncového zařízení, ale i likvidaci. Odtěžený materiál musí být odvážen přímo do zařízení na území České republiky, kde bude docházet k jeho postupnému termickému odstranění. Jakýkoliv jiný způsob odstranění jsme kategoricky odmítli,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Dodala, že prováděcí projekt by měl být hotov do konce dubna. Od předání lokality má pak zhotovitel 3 měsíce na odtěžení a 10 měsíců na likvidaci materiálu (zhruba 7 tisíc tun) termickou cestou. „Nejpozději do konce letošního roku by si mohli vratimovští občané oddechnout. Odstraněna bude nejen samotná deponie materiálu, ale i přilehlý násep u železniční vlečky,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Veřejnou zakázku na odstranění materiálu z lagun Ostramo, který je dlouhodobě uskladněn na území města Vratimov, vyhlásil Moravskoslezský kraj loni v říjnu poté, co selhaly veškeré snahy o dohodu s  Vratimovem o jeho likvidaci. Kraj se proto rozhodl odstranit tuto ekologickou zátěž na vlastní náklady. Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá přes 40 milionů korun, z nichž 80 procent pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se kraji podařilo získat. Zbývajících 20 procent, tedy přes 8 milionů korun, půjde z krajského rozpočtu.  

„Prvotní součástí dodávky prací bude zpracování prováděcího projektu, kde budou specifikovány všechny technické konkrétnosti realizace zakázky, včetně logistiky odvozu materiálu a jeho následného termického odstranění. Projekt bude zpracován do dvou měsíců od podpisu smlouvy o dílo a následně schvalován zadavatelem, jím stanovenou supervizí a příslušnými orgány státní správy MŽP a ČIŽP. Po schválení prováděcího projektu všemi dotčenými subjekty bude předáno staveniště a zahájena vlastní realizace zakázky,“ konstatoval manažer speciálních projektů SUEZ Využití zdrojů a.s. Lubomír Jati s tím, že laguny budou likvidovány ve dvou fázích.

V první, maximálně tříměsíční fázi budou probíhat přípravné práce a odvoz materiálu. Ve druhé fázi trvající do deseti měsíců bude zajištěno samotné odstranění materiálu. Na realizaci zakázky bude po celou dobu dohlížet supervize zadavatele a ostatní dotčené subjekty budou o jejím průběhu informovány na pravidelných kontrolních dnech. Každá fáze bude ukončena závěrečnou zprávou, ve které bude vyhodnocen její průběh a výsledky. Závěry prací budou zaneseny do databáze SEKM MŽP,“ upřesnil Lubomír Jati.

Deponie ve Vratimově vznikla v roce 2010, kdy se do areálu bývalých Vratimovských papíren naváželo palivo z lagun Ostramo, upravovalo se tu a odváželo ke koncovému využití. Úpadkem jedné ze společností, které se na této aktivitě podílely, dospěla situace do stavu, kdy se k deponii šest let nikdo nehlásil. Ztroskotaly také veškeré snahy o stanovení zodpovědnosti za vzniklou situaci. Kraj podal trestní oznámení na neznámého pachatele, policie však věc odložila.


12. února 2018
frame-scrollup