Zpráva

První ročník ENVOFILMU aneb Jak vidí svět mladí lidé našeho kraje

V Českém Těšíně a Ostravě ve dnech 20. až 21. října 2016 proběhl první ročník soutěžní přehlídky ekologických filmů ENVOFILM.

Jejich tvůrci nebyli profesionálové, nýbrž žáci škol Moravskoslezského kraje. Předsedou poroty, tvořenou zástupci partnerských organizací, byl Antonio Pedro Nobre, portugalský scenárista a režisér, který v současnosti působí v České republice. Rozhodnout o umístění soutěžních snímků nebylo jednoduché. Porotu překvapil obdivuhodný potenciál mladých tvůrců. Je zřejmé, že všem soutěžícím ochrana životního prostředí není lhostejná a do filmové problematiky se pustili s opravdovým profesionálním nasazením. V pěti soutěžních kategoriích - Nejlepší týmová práce; Nejlepší žákovský film – žáci ZŠ, žáci SŠ; Cena diváků; Absolutní vítězný film - se utkalo dohromady šestadvacet snímků.

Vítězné filmy byly oceněny a následně i promítnuty v prostorách Kulturního a společenského střediska Střelnice v Českém Těšíně ve čtvrtek 20. října. Vítězové převzali nejen certifikáty, ale i věcné ceny. Velmi originální filmové pojetí představil tým studentů z vítkovského gymnázia, Lucie Marethová, Dan Popek a Dominik Satke. Výrazovým prostředkem jejich snímku „Třídíme s Horstem“ je promyšlená parodie a své tvůrce vynesla na první místo v kategorii týmových prací. Nejlepším žákovským filmem v kategorii žáků ZŠ se stala „Papíráčkova cesta aneb Jak zachránit stromy“ autorů Petra Stefka, Rachel Stopové a Romana Janiczka z Masarykovy základní školy Návsí o putování použitého papíru na příkladu malého papírového hrdiny. Titul nejlepšího středoškolského filmu porota udělila sourozencům Ondřejovi a Janovi Trojakovým z Gymnázia Karviná za příspěvek o nepostradatelnosti vody nazvaný „Žízeň“. Cenu diváků získala úsměvná animovaná pohádka s komáry v hlavních rolích „Proč nám pijí krev?“ od Petra Mischingera ze Střední umělecké školy Ostrava. Na absolutního vítěze, kterým se stal tým studentů z Gymnázia Karviná, Barbora Škrabalová, Roman Sniežek a Eva Tomisová, čekala hodnotná filmová technika. Jejich tříminutový snímek „Plastidi“ je jedinečným varováním před stvořeními, která nevzešla z přirozeného prostředí, přesto jim lidé dovolili opanovat biosféru. Nejmladším účastníkem soutěže byl devítiletý Roman Holub z ostravské základní školy v Mariánských Horách.

Mladí tvůrci se zasloužili o jedinečnou environmentální projekci, která proběhla nejen ve čtvrtek 20. října, ale i následně v pátek 21. října, tentokrát v partnerských organizacích. Už nyní se organizátoři akce, mezi kterými nesla největší břemeno pořadatelská Albrechtova střední škola z Českého Těšína, zamýšlejí nad budoucností festivalu. Zda se jim podaří řady sice neprofesionálních, ale environmentálně zapálených filmařů rozšířit, se ukáže za rok.

Akci se podařilo uskutečnit díky stotisícové podpoře Moravskoslezského kraje. Albrechtově střední škole byly dalšími partnerskými organizacemi Institut environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity, Klub ekologické výchovy a Ostravské muzeum.

frame-scrollup