Zpráva

Rada kraje již potřetí vyhlásila dotační program Příspěvky na ozdravné pobyty

Dne 22. 9. 2016 vyhlásila Rada kraje už potřetí dotační program s názvem „Příspěvky na ozdravné pobyty“ zacílený na děti předškolního věku. Na realizaci ozdravných pobytů pro období let 2016 až 2018 bylo tentokrát vyčleněno 3,5 mil. Kč.

„Pilotní dotační program s cílem podpořit ozdravné pobyty dětí mimo oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší byl Radou kraje vyhlášen v roce 2013, následující pak v roce 2015.  Jsem skutečně potěšen tím, jaký ohlas měly tyto dotační programy, na které bylo celkem vyčleněno 5,5 mil. Kč.  Nový program je nastaven opět na dvě topné sezóny s alokací 3,5 mil. Kč s tím, že účel a principy podpory zůstávají stejné. Osobně oceňuji výbornou spolupráci s jednotlivými obcemi a městy, které jsou příjemci dotace, organizačně ozdravné pobyty zajišťují a dobrovolně přispívají finančními prostředky z vlastních rozpočtů. Zahájení příjmu žádostí je naplánováno na 28. 10. 2016 a žádat bude možno až do 1. 9. 2017. Poslední ozdravné pobyty pak musí být realizovány nejpozději v dubnu 2018. Věřím, že i tento dotační program dojde svého naplnění a obce, města, případně územní obvody a městské části statutárních měst nebudou váhat s podáním žádostí a umožní tak předškolním dětem pobývat po dobu minimálně 14 dnů v příjemném prostředí našich hor, lázní či rekreačních středisek.“ řekl náměstek hejtmana Mgr. Daniel Havlík.

frame-scrollup