Zpráva

Regionální spolupráce Akademie věd České republiky s Moravskoslezským krajem

Smyslem spolupráce mezi ústavy Akademie věd ČR a kraji či regiony České republiky je prověřit výzkum a jeho aplikace při řešení konkrétních úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru, aby vložené finance efektivně přispěly ke zlepšení kvality života obyvatel dané oblasti.

V rámci programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji v loňském roce AV ČR finančně podpořila v Moravskoslezském kraji řešení projektu:

"Spalování tuhých paliv ve starých a moderních kotlích používaných v Moravskoslezském kraji pro domovní vytápění: charakterizace emisí a výpočet rizika vzniku rakoviny plic z emisních faktorů karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků"

Vzhledem ke stavu nouze nebylo možné v letošním roce uspořádat pravidelné pracovní setkání představitelů krajů ČR a Akademie věd ČR, plánované na 30. dubna 2020. Materiály k tomuto, jako i k předešlým setkáním, jsou však volně dostupné na webu Akademie věd ČR: Regionální spolupráce

frame-scrollup