Zpráva

Rezavka

Komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka. Stanoviště řady chráněných rostlin a živočichů.

Katastrální území: Svinov
Výměra: 83,68 ha
Nadmořská výška: 211 – 215 m
Vyhlášeno: 1998

Osu území tvoří trvale zvodnělé staré rameno Odry spolu s napájecí strouhou. Poklesy způsobené těžbou uhlí zapříčinily v západní části Vrbenského rybníka vznik terénní deprese, která je nyní trvale zatopena vodou.

Území tvoří lesní komplex jilmových doubrav spolu s mokřadními olšinami. V podrostu najdeme řadu zvláště chráněných rostlin – kruštík polabský (Epipactis albensis), sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), lilii zlatohlávek (Lilium martagon) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). Mimo to v luhu rostou nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), které řadíme mezi druhy regionálně významné.

Velká část území je porostlá společenstvy rákosin a vysokých ostřic. V mrtvých ramenech roste žebratka bahenní (Hottonia palustris), rozmnožuje se zde např. čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý (Rana arvalis). Území poskytuje díky rozmanitosti biotopů vhodné podmínky také mnoha druhům bezobratlých, ryb, ptáků a savců.

Přírodní památka je pozoruhodná také z pohledu mykologického, lze zde nalézt např. ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca), šťavnatku narudlou (Hygrophorus leucophaeus), bělochoroš jabloňový (Aurantioporus fissilis), ostropórku lužní (Oxyporus late-marginatus), pevník kaštanový (Lopharia spadicea) a bradavnatku Eutypa scoparia.

frame-scrollup