Zpráva

Rohovec

Jehličnatý porost v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd.

Katastrální území: Návsí u Jablunkova
Výměra: 29,48 ha
Nadmořská výška: 420 – 540 m
Vyhlášeno: 1992

Členitý údolní svah s prameništi a převážně smrkovým porostem, který je biotopem ohroženého druhu mravence Formica polyctena.

V území převládá různověký smíšený porost s převahou smrku obecného, jednotlivě je vtroušena jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris), buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula). V prameništích a zamokřených úžlabinách roste olše lepkavá (Alnus glutinosa). V podrostu je hojná žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a na světlejších místech hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).

Lesní mravenci druhu Formica polyctena zde vytvářejí velmi početnou populaci. Při inventarizaci v roce 1999 bylo na ploše cca 30 ha zjištěno 158 mravenišť; největší kupa má v průměru 3 m a výšku 1 m.

Vzhledem k příznivému vlivu šetrné probírky smrku na hustotu mravenčích kup by bylo vhodné v tomto způsobu hospodaření pokračovat.

frame-scrollup