Zpráva

Rovninské balvany

Bludné balvany instalované v parku na výstavišti na Černé louce v Ostravě.

Katastrální území: Moravská Ostrava
Výměra: 25 m²
Nadmořská výška: 214 m
Vyhlášeno: 1964

Skupina bludných balvanů je charakteristickým vzorkem velkých eratických bloků, transportovaných pevninským ledovcem. Byly objeveny při těžbě písků v Hlučíně-Rovninách a po uzavření a rekultivaci pískovny v první polovině šedesátých let byly balvany převezeny do Ostravy.

Ze skupiny deseti balvanů je většina tvořena žulou s růžovými až rudě červenými draselnými živci, které vytvářejí zpravidla 1 – 2 cm velké vyrostlice. Základní hmota, ponejvíce hrubě zrnitá, obsahuje kromě draselného živce plagioklas, křemen, biotit a akcesorické minerály. Dva balvany jsou tvořeny migmatickou horninou odlišného charakteru. Větší z nich je složen z partií granitoidního charakteru s velkými vyrostlicemi růžových živců, menší je tvořen jemnozrnnou horninou s provrásněným páskováním růžové a nazelenale šedé barvy. K rozměrově menším patří dva balvany, tvořené světle šedým jemnozrnným kvarcitem. Všechny balvany jsou povrchově dosti zvětralé.

frame-scrollup