Zpráva

Seminář SFŽP „Dotace na vodovody, kanalizace, ČOV a řešení následků sucha“

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pořádá dne 19. listopadu 2019 seminář k možnosti finanční podpory určené ke zmírnění negativních dopadů sucha, řešení nedostatku pitné vody, zlepšení kvality vody i komunitní zeleně a k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou v obcích. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.
frame-scrollup