Zpráva

Seminář Úspory energie a uhlíková stopa úřadu

Společnost CI2, o. p. s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a dalšími odbornými partnery pořádá dne 22. 11. 2017, od 9 hod do 14:30, v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (zasedací místnost D200) v Ostravě seminář na téma Úspory energií a změna klimatu.

Cílem semináře je aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií a dále informovat o ochraně klimatu a uhlíkové stopě a dotýkat se následujících témat:

  • klimatická změna a uhlíková stopa
  • nástroje k dosažení energetických úspor
  • legislativní změny v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů
  • praktické využití alternativních zdrojů energie
  • udržitelná mobilita
  • dotační tituly v daných oblastech
  • průmyslová energetika

Bližší podrobnosti k semináři

Pozvánka

frame-scrollup