Zpráva

Seminář znečištění ovzduší, rizika a možnosti prevence

Dne 15.6.2016 proběhl v hotelu Clarion v Ostravě odborný seminář na téma: „Znečištění ovzduší, rizika a možnosti prevence“ pod záštitou MUDr. Radima Šráma, Dr.Sc, vedoucího oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, v.v.i. Byly prezentovány výsledky projektů, které shromažďují informace o důsledcích znečištěného ovzduší na lidské zdraví. Podrobnější informace o jednotlivých projektech naleznete na webových stránkách - projekt CITI-SENSE je dostupný na http://ostrava.citi-sense.eu, informace o projektu UFIREG jsou na http://www.ufireg-central.eu.

frame-scrollup