Zpráva

Setkání českých a polských expertů na téma smogové situace

Na setkání dne 26. 11. 2019 v rámci česko-polského projektu i-AIR Region tým expertů na životní prostředí projednal návrhy krátkodobých i dlouhodobých opatření s cílem minimalizovat smogové situace v Hornoslezské pánvi.

Na území Slezského vojvodství se při vyhlášení smogové situace více zaměřují na kontrolu lokálních topenišť a současně mohou více kontrolovat vozidla a jejich výfukové plyny. Při vyhlášení smogové situace je bezplatně využívána vlaková doprava. Dlouhodobě podporuje Slezské vojvodství připojení obytných budov k síti dálkového vytápění, odstranění spalování nekvalitních paliv a odpadů v domácích topeništích, zateplování budov.

Na území Moravskoslezského kraje se při vyhlášení smogové situace více zaměřujeme na regulaci průmyslových podniků (např. zákaz manipulace s prašným materiálem, zákaz plánovaných oprav, částečné omezení některých provozních celků). Na základě dobrovolné dohody s krajem některé průmyslové podniky regulují své provozy ještě dříve, než ukládá zákon. Z dlouhodobých opatření je v Moravskoslezském kraji klíčové výměna starých lokálních topenišť, častější čištění komunikací a aplikace nejlepších dostupných technik v průmyslu.

Co považujeme za velký úspěch je skutečnost, že od 11. října 2019 zpřísnili na území Polska limity pro vyhlašování smogových situací, které jsou obdobné jako v ČR.

frame-scrollup