Zpráva

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu

Internetová aplikace registr zařízení ve své veřejné části poskytuje aktuální informace o provozu zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a to dle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1.

Pro ověření identifikačního čísla zařízení (IČZ) se informujte u kontaktní osoby Mgr. Ivety Rotterové (tel. 595 622 686) nebo Ing. Jany Hellemannové (tel. 595 622 386).

frame-scrollup