Zpráva

Soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/16

Moravskoslezský kraj již desátým rokem oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Každoroční udělování titulu „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ se letos konalo ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v prostorách koncertního sálu ostravské Janáčkovy konzervatoře.

Ve třech soutěžních kategoriích, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, se utkalo dohromady 50 škol. V kategorii Mateřská škola dosáhla největšího úspěchu Mateřská škola Vratimov – Na Vyhlídce 25, která se aktivně zapojila do výzkumného projektu veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí CITI-SENSE. V dubnu 2016 byla mateřská škola za své aktivity oceněna mezinárodním titulem Ekoškola. Mezi základními školami se nejvýše umístila Základní škola z Frenštátu pod Radhoštěm – Tyršova 1053. Oceněno bylo zapojení školy pro žáky s mentálním postižením do budování naučné stezky Beskydské nebe. V rámci pracovního vyučování žáci vyráběli dřevěné budky pro ptáky, které pak horolezci umístili v lokalitě Horeček. Nejlepší hodnocení mezi středními školami získala Albrechtova střední škola z Českého Těšína, a to za Mezinárodní ekologické studentské sympozium „Feeding The Planet“, věnované mezinárodnímu roku luštěnin.

Pro vítěze v kategorii mateřských škol Moravskoslezský kraj připravil certifikát a dárkové poukazy na nákup pracovních pomůcek a ekologických hraček. Vítěze v kategoriích Základní škola a Střední škola čekaly kromě certifikátů dárkové poukazy na nákup pracovních pomůcek a experimentálního vybavení pro přírodovědné obory. Peněžní hodnota poukázek je 35.000 Kč pro každou školu.

Na experimentální vybavení pro přírodovědné obory, tentokrát v hodnotě 11.000 Kč na školu, se také může těšit pět dalších moravskoslezských škol, jimž byly předány referenční listy. Staly se jimi Střední průmyslová škola stavební v Ostravě, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského v Ostravě, Slezské gymnázium v Opavě, Základní škola z Nádražní ulice č. 117 v Ostravě a Základní škola Břidličná v okrese Bruntál.

Soutěž vyhlašuje Moravskoslezský kraj na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kraji. Cílem je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů. Přihlášení do soutěže se děje na základě vyplnění elektronického formuláře přihlášky, který bývá k dispozici školám a školským zařízením na internetovém FORM SERVERU Moravskoslezského kraje na přelomu jara a léta příslušného školního roku.

frame-scrollup