Zpráva

Střední škola teleinformatiky v Ostravě uspořádala celokrajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

S otázkou, jak by se daly využít informační technologie v environmentální výchově, si už ti, kteří se zúčastnili celokrajské konference EVVO, nemusí lámat hlavu. Pořadatelé ze Střední školy teleinformatiky jim totiž ukázali jak na to.

Ve dnech 7. a 8. června 2018 se za finanční podpory Moravskoslezského kraje a pod záštitou hejtmana kraje Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. uskutečnila celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na téma „Využití ICT v environmentální výchově“ – profesionalizace environmentálního vzdělávání na školách. Účastníky konference přivítala náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

Celokrajská konference je putovní konferencí, která je každoročně pořádána různými středními školami zřizovanými Moravskoslezským krajem. Pro bezmála 80 zájemců o problematiku EVVO, zejména však pedagogů, byl připraven velmi zajímavý a poučný program odvíjející se od zaměření školy, která konferenci pořádala. Během prvního dne konference vystoupili zástupci Klubu ekologické výchovy, Moravskoslezského kraje (odbor dopravy a chytrého regionu, odbor životního prostředí a zemědělství) a Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava.  Jejich příspěvky byly věnovány široké problematice informačních technologií a možnosti jejich využití v environmentální výchově včetně praktických zkušeností. Atraktivní součástí programu konference byly tematické exkurze na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, v Centru ENET a IT4Innovations národním superpočítačovém centru. Pro zájemce byl také připraven zajímavý program v Planetáriu Ostrava spojený s prohlídkou expozic a pozorováním noční oblohy.

V průběhu druhého dne konference se uskutečnila nejen prohlídka prostor Střední školy teleinformatiky v Ostravě, ale proběhly i workshopy s praktickou ukázkou využití ICT ve výuce. Po obědě se účastníci plni dojmů rozloučili.

„Věřím, že informace, které účastníci vyslechli v průběhu přednášek či exkurzí, byly přínosné, a že i večerní program v planetáriu přinesl nevšední zážitek. Pokud si účastníci odnesou alespoň malou inspiraci do své výuky, splnila tato konference svůj účel“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

frame-scrollup