Zpráva

Studenti se zajímají jak zlepšit kvalitu ovzduší v regionu

Dne 2.11.2015 proběhla na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje beseda se studenty, kteří se zajímali o aktivity Moravskoslezského kraje na úseku ochrany ovzduší. Sami studenti jsou zapojeni do projektu EMISE a prostřednictvím tohoto projektu se snaží prosazovat myšlenku ochrany ovzduší. Podrobnější informace o projektu EMISE najdete na http://emise.slezgymopava.cz/web/.

frame-scrollup