Zpráva

Termín sčítání zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil Termín sčítání zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2017 (formát pdf, velikost 708 kB). Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů (do 9. 3. 2017) výsledek písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

frame-scrollup