Zpráva

Termín zpracování dat podle zákona o odpadech v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky (dále jen „ČR“) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR nouzový stav. Na to navázala řada opatření týkající se omezení volného pohybu osob na území ČR, zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest apod.

V souvislosti se zásadním omezením činnosti řady soukromých firem, ale i veřejných organizací byla dne 19. 3. 2020 vydána tisková zpráva MŽP k odkladu plnění ohlašovacích povinností, kterou najdete na stránkách MŽP.

Podle § 39 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zpracovávají obce s rozšířenou působností evidence odpadů a zasílají je každoročně do 15. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu.

MŽP v této věci informuje, že přístup uvedený v tiskové zprávě MŽP, se vztahuje i na činnosti obcí s rozšířenou působností podle zákona o odpadech.


25. března 2020
frame-scrollup