Zpráva

Už deset let se v našem kraji bádá

Dvě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje ve dnech 20. – 21. března 2018 společně připravily již 10. ročník konference prezentace žákovských badatelských projektů, které byly zaměřeny na environmentální problematiku a udržitelný rozvoj. Badatelství je pro Moravskoslezský kraj v oblasti environmentálního vzdělávání jednou z priorit. Konference se tentokrát uskutečnila na půdě organizátorů. Žáci základních škol představili své projekty ve Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě. Středoškoláci měli letos možnost poprvé zavítat na Gymnázium v Karviné.

Hlavní organizátor Martin Duda, který je krajským předsedou Klubu ekologické výchovy, prozradil: „Úroveň prezentací se rok od roku zvyšuje,“ dále dodal: „Nepojímáme akci jako soutěž, která by žáky rozdělovala podle pozice na stupnici, celá naše idea je postavena na představení rozdílných prací, které směřují ke společenské odpovědnosti.“ A na závěr shrnul: „Cílem konference je motivovat mladé lidi, aby nalézali kreativní řešení, která jsou příznivá k ochraně životního prostředí, nabádají ke zlepšení životního stylu a vedou k zamyšlení nad problematikou udržitelnosti a společenské odpovědnosti.“

Jana Vlčková, organizátorka části konference pro základní školy, komentovala událost těmito slovy: „Těší mě, že je o badatelskou konferenci mezi základními školami stále velký zájem, letos totiž přijelo prezentovat své projekty 30 žáků.“ Dále také uvedla, že účastníci konference si mohou prohlédnout školu a zavítat i do laboratoří, kde mají žáci chemické průmyslovky pro mladší kolegy nachystané zajímavé experimenty, a prohlédnout si nejrůznější exotické živočichy v chovatelském klubu.

Během uplynulých desíti ročníků konference prezentovala své badatelské projekty více než tisícovka žáků Moravskoslezského kraje. Někteří autoři je dopracovali na své diplomové práce, jiným zase otevřely dveře do světa vědy nebo byly oceněny Akademií věd.

frame-scrollup