Zpráva

V Českém Těšíně se uskutečnilo Mezinárodní ekologické studentské sympozium

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace pořádala 26. června 2018 v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně již třetí ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia s podtitulem „FEEDING THE PLANET“.

Sympozium bylo tentokrát věnováno tématu „Půda – zdravá půda, zdravé potraviny, zdravá krajina, zdraví lidé“ a kladlo důraz na některé ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. Sympozium se konalo pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., ministra zemědělství České republiky Ing. Jiřího Milka, města Český Těšín a Zemědělského svazu České republiky. Dále akce proběhla za odborné podpory Klubu ekologické výchovy, z. s., Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Celostátní sítě pro venkov a MAS Pobeskydí, z. s. Mezinárodní ekologické studentské sympozium bylo realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín.

Po slavnostním zahájení akce, představení hostů a kulturním vystoupení následovala řada zajímavých přednášek zabývajících se zemědělskou problematikou ze strany odborné veřejnosti, např. na téma ochrany půdy, chytrého zemědělství, spolupráce na venkově apod. V odpoledním bloku dostaly prostor prezentace žáků základních a středních škol, z nichž někteří přijeli z Polska a Slovenska. Následovalo vyhlášení vítězů výtvarné a fotografické soutěže a prezentace studentů vysokých škol. Účastníci sympozia také mohli ochutnat pokrmy z rodinných farem, prohlédnout si výstavu zemědělských plodin nebo navštívit stánky Mendelovy univerzity v Brně a Vysoké školy báňské. Po předání účastnických listů bylo sympozium ukončeno a účastníci se rozjeli domů s novými poznatky, inspirací a zkušenostmi či navázanými kontakty.

frame-scrollup