Zpráva

V Hrabyni se představila nejen čistá mobilita, ale i nejlepší regionální koláče

Sobotní odpoledne bylo v prostoru u hrabyňského památníku vyhrazeno udržitelné čisté mobilitě. Konal se totiž Den čisté mobility, který byl zaměřen na propagaci udržitelné mobility, společenské odpovědnosti a předvedení nových technologií a inovací v dopravě.

Účastníci, i přes nepřízeň počasí, se mohli seznámit s elektromobily nejrůznějších světových značek - od luxusních vozů Tesla, přes Nissan Leaf až po čínské vozidlo Yogomo. Moravskoslezský kraj, který tuto akci finančně podpořil, představil jeden ze dvou elektromobilů, kterými disponuje, a to VW e-Up. Opavský dopravní podnik zase prezentoval autobusy jezdící na stlačený zemní plyn (CNG).

Návštěvníci měli možnost si vystavená vozidla prohlédnout a seznámit se s jejich technickými parametry. Byly jim zodpovězeny otázky ohledně spotřeby, výkonu, dojezdu i ceny. Součástí akce byla také výstava elektrokol.

„Myslím si, že takovéto akce, jako je ta dnešní, které představují nové trendy v technice, a zejména v dopravě, jsou zapotřebí. Víme, že Moravskoslezský kraj má dlouhodobě potíže s čistotou ovzduší a právě doprava je jedním z významných činitelů, který ovzduší znečišťuje svými exhalacemi. Proto je nezbytné stále více propagovat možné alternativy k dnešním spalovacím motorům, tzv. čistou mobilitu, tedy elektromobily a vozidla na CNG. Moravskoslezský kraj se dlouhodobě touto problematikou zabývá. Například máme ve vlastní flotile služebních aut vozidla na CNG i elektřinu, nebo při vyhlašování tendrů na zajištění dopravní obslužnosti v kraji, kde se nám již podařilo zabezpečit v územních oblastech Jablunkovsko, Třinecko a Českotěšínsko téměř 100 % podíl autobusů na CNG“, řekl náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík, který se sobotní akce zúčastnil.

Příchozí měli také možnost si osobně vyzkoušet netradiční alternativní prostředky - elektrokola, brusle, skateboardy, kolečkové lyže, longboardy a waveboardy.

Součástí doprovodného programu byla mimo jazzového vystoupení, soutěží pro děti, ukázky regionálních produktů, také soutěž o nejlepší regionální koláč, ve které soutěžilo 8 týmů. Odborná komise nakonec vyhodnotila jako nejlepší koláče z Kravař.

Koláče také mohli ohodnotit sami příchozí. U každého zúčastněného týmu mohla veřejnost ochutnat vzorek jeho výrobku. Podle toho jak koláč chutnal, mohli jeho kvalitu a chuť finančně ohodnotit do přiložených pokladniček. Výsledná suma, více než 7 000,- Kč, bude předána zástupci Rehabilitačního ústavu Hrabyně.

frame-scrollup