Zpráva

V Opavě se uskutečnila konference ENVOFÓRUM

Ve dnech 7. a 8. prosince se v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě konala v pořadí již druhá konference nesoucí název ENVOFÓRUM aneb Konference mladých pro um i naši budoucnost.

Tato konference je úzce spjata s projektem Emise, jehož nositelem a současně i pořadatelem konference je Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Konference se dotýkala témat „doprava a ovzduší“ a „světlo a ovzduší“ a měla záštitu nejen na úrovni Statutárního města Opavy, ale i Moravskoslezského kraje. Cestu do Opavy vážila i europoslankyně Kateřina Konečná a náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana.

Bloky přednášek o Zdravém městě Opavě, ekologické dopravě v Opavě, aktivitách Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany ovzduší nebo o světelném znečištění zpestřila vystoupení Smokemana o tajemství energie a žáků Slezského gymnázia, kteří prezentovali nejrůznější zajímavé fyzikálně-chemické experimenty související s emisemi. Součástí prvního dne konference bylo také předávání ocenění vítězům badatelských projektů, soutěž s projektem EMISE prostřednictvím chytrých telefonů o věcné ceny a večerní program, jehož součástí byla projekce dokumentárního filmu s diskusí na téma „světelný smog“ v prostorách Slezské univerzity v Opavě.

Ve druhém dni konference také proběhla řada prezentací, jen s tím rozdílem, že se tentokrát za řečnický pult postavili samotní žáci – zástupci škol aktivně zapojených do projektu EMISE, kteří ostatním kolegům představili aktivity, jež v rámci EMISÍ realizovali ve své škole. Žáci a jejich pedagogové se tak mohli navzájem inspirovat, navázat spolupráci a sdílet své zkušenosti. Projekt EMISE postupem času nabýval na rozměrech a v současnosti pokrývá mnoho škol a dalších spolupracujících organizací v rámci celé republiky. Na ENVOFÓRUM dokonce přijeli i zástupci škol až z Ústeckého a Zlínského kraje.

frame-scrollup