Zpráva

V Ostravě se diskutovalo o energetice v regionu

Dne 25.5.2017 v hotelu Imperial v Ostravě proběhla konference pod názvem „Energetika v regionu“, kterou pořádal NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s. Záštitu nad touto konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Cílem konference bylo zúčastněným představit, jakým způsobem jednotlivé subjekty, ať již veřejné instituce nebo soukromé podniky, řeší energetiku ve svém majetku a jaký je možný další výhled energetiky v kontextu očekávaného vývoje energetické politiky a legislativy Evropské unie. Výstupy z konference budou v nejbližší době dostupné na http://www.msek.cz/cz/.

frame-scrollup