Zpráva

Vyhlášení 13. ročníku soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“

Dne 14. 5. 2019 byly Radou Moravskoslezského kraje schváleny Podmínky soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“.

Cílem této soutěže je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Do soutěže se mohou hlásit školy a školská zařízení se sídlem v Moravskoslezském kraji bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem. Elektronický formulář přihlášky je k dispozici v termínu od 3. června do 3. července 2019 na internetovém FORM SERVERu Moravskoslezského kraje.

Vítězové všech tří kategorií (mateřská, základní a střední škola) získají titul „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ spojený s certifikátem a věcným darem ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč pro každou ze tří takto oceněných organizací. Dále bude oceněno pět organizací, které za své mimořádné ekologické aktivity obdrží referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v hodnotě 10.000 Kč pro každou takto oceněnou organizaci. Nově bude letos oceněna kategorie „Skokan roku“, který obdrží věcný dar ve formě dárkového poukazu v hodnotě 5.000 Kč za mimořádný posun školy v oblasti EVVO v daném školním roce.

Slavnostní vyhodnocení soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ se uskuteční dne 23. 10. 2019 v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje v budově krajského úřadu.


17. května 2019
frame-scrollup