Zpráva

Výtvarná soutěž „O motýlí víle Julince“ prodloužena

Staň se ilustrátorem EKOpohádky - soutěž prodloužena do 20. 3. 2020

Malí výtvarníci, stále nám chybí obrázky pro ilustraci knížky, proto jsme se rozhodli soutěž ještě prodloužit. Vytřídili jsme témata, která nutně potřebujeme, aby knížka byla kompletní a mohli jsme se dát do tisku.

 • Motýlí kukly
 • Kukla praská a vylézá z ní motýl
 • Pták chytil motýla
 • Batolci na trusu
 • Motýl klade vajíčka
 • Baculaté housenky žluťáska
 • Vajíčka babočky kopřivové na kopřivách
 • Bělásek a jeho housenky na zelí
 • Vosy, sršni, babočka osiková a babočka admirál hodují na jablku
 • Zahrada se zahradním domečkem

V tomto roce připravuje Moravskoslezský kraj aktualizaci Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje na léta 2020 - 2030 a jejího akčního plánu na léta 2020 – 2022. Z tohoto důvody chce kraj připravit i novou brožurku pro děti s tematikou týkající se životního prostředí.

Odbor životního prostředí a zemědělství vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „O motýlí víle Julince“. Zúčastnit se jí mohou děti do 10 let věku. Uzávěrka soutěže je 14. února 2020.

Milé děti,
jistě si pamatujete ještě příběh Pes Filípek a jeho přátelé z kobercového náměstíčka. My se opět na vás obracíme s prosbou o pomoc s vytvořením a ilustrací brožury pro děti předškolního a mladšího školního věku tak, jako tomu bylo v předchozích letech. Abychom vám práci ulehčili, můžete si vybrat téma, které budete kreslit nebo si s rodiči či paní učitelkou pozorně přečtěte knížku a vyberte si námět na obrázek sami. Důležité je, aby se obrázek tematicky pojil s obsahem brožury:

 • Motýlí víla spí
 • Motýlí víly tancují
 • Víla Julinka pije rosu
 • Dědeček odpočívá na zahradě
 • Včelky a motýlci na květech
 • Žluťásek
 • Motýlí kukly
 • Babočka paví oko
 • Kukla praská a vylézá z ní motýl
 • Pták chytil motýla
 • Bělásek zelný
 • Julinka šeptá kukle
 • Otakárek ovocný
 • Otakárek fenyklový
 • Batolci na trusu
 • Mravenec nese housenku modráska do mraveniště
 • Motýl klade vajíčka
 • Baculaté housenky žluťáska
 • Modrásek
 • Vajíčka babočky kopřivové na kopřivách
 • Bělásek a jeho housenky na zelí
 • Davídek chytá bělásky do síťky
 • Babočka admirál
 • Vosy, sršni, babočka osiková a babočka admirál hodují na jablku
 • Davídek s dědečkem pozorují motýly

Na vítěze čekají věcné ceny, které budou předány na křtu brožury. Práce je možné zasílat nebo osobně doručit na adresu: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Obálku označte nápisem „Víla Julinka“.

Každá výtvarná práce musí mít na zadní straně díla uvedeny tyto informace:

 1. Jméno, příjmení
 2. Věk
 3. Vybrané téma
 4. Adresa poštovní nebo adresa školy
 5. Telefonní kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce

Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny. Pokud nebude každé dílo popsáno, bude ze soutěže vyloučeno. Zasláním výkresu bere zákonný zástupce autora na vědomí, že tímto uděluje souhlas s použitím obrázku na výkresu včetně jména a příjmení autora v publikaci, kterou vydá Moravskoslezský kraj. Zasláním výkresu tak zákonný zástupce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte v rozsahu: jméno a příjmení. Moravskoslezský kraj prohlašuje, že výkres ani osobní údaje nepředá či nezpřístupní třetí osobě (s výjimkou zhotovitele publikace) ani je nepředá do zahraničí. Výkres a osobní údaje, které nebudou v publikaci použity, budou Moravskoslezským krajem zlikvidovány - podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů Moravskoslezským krajem.

Podmínky soutěže

 • soutěž se vyhlašuje ve věkové kategorii do 10 let,
 • soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje,
 • je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce,
 • počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 1 kusu,
 • z organizačních důvodů nebudou díla autorům navrácena,
 • organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely k jejich reprodukci v tisku.

Hodnocení prací

Spravedlivá porota pak vybere ty nejzajímavější a připraví je k vydání. Nová knížka bude na světě ke konci roku 2020. Brožurky pak budou příležitostně a bezplatně šířeny do školek a škol našeho kraje a k potěšení malým pacientům na dětských odděleních nemocnic.
Autoři prací budou o výsledcích soutěže informováni v nejkratším možném termínu. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na webových stránkách kraje.


2. ledna 2020
frame-scrollup