Zpráva

Zájem o kotlíkové dotace je obrovský

Lidé, kteří si chtějí pořídit nový, ekologický kotel, již mohou žádat Moravskoslezský kraj o stopadesátitisícovou dotaci.

Mezi občany na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva kraj rozdělí téměř půl miliardy korun. Zájem o dotace je obrovský, lidé na otevření podatelny krajského úřadu čekali od nedělního dopoledne, část z nich na chodbách úřadu i nocovala.

Žádosti o „kotlíkovou dotaci“ začali zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přijímat dnes (1. 2.) v půl osmé ráno. Nejdříve vyhověli asi dvěma stovkám občanů, kteří na úřad přišli už v neděli a nocovali tady. „Těmto lidem jsme přidělili pořadová čísla, aby ráno nedošlo ke konfliktům. V pondělí během prvních dvou hodin naši pracovníci přijali žádosti od 200 žadatelů, kteří přišli osobně, a vyřídili 700 žádostí došlých poštou,“ uvedl zástupce vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu moravskoslezského krajského úřadu Nazim Afana s tím, že žádosti podané osobně a poštou se přijímají střídavě, tak, aby nikdo nebyl upřednostněn.

Pro občany, čekající ve frontě před úřadem, je zdarma připraven čaj, mohou si také koupit nápoje v automatech, k dispozici mají samozřejmě toalety. V přízemí úřadu během úředních hodin funguje informační kancelář, kde mohou zájemci o nové kotle osobně konzultovat s odborníky své záměry. Na dotazy občanů zaměstnanci odpovídají i telefonicky na krajské „kotlíkové“ lince 595 622 355 a také e-mailem na: kotliky@msk.cz.

„Prosíme občany o shovívavost, zájem je veliký a i když linku může najednou obsluhovat sedm zaměstnanců, stává se, že je obsazená, a je tedy nutné počkat. Od pátku do pondělí přišlo také asi sto dotazů e-mailovou poštou, na které postupně odpovídáme,“ řekl Nazim Afana.

„Pro celou Českou republiku je do roku 2020 na výměnu starých kotlů k dispozici devět miliard korun z evropských peněz, pro Moravskoslezský kraj je vyčleněna zhruba miliarda a půl. V rámci první výzvy, kterou jsme vyhlásili koncem prosince, je to téměř půl miliardy korun. To znamená, že v této chvíli máme peníze na výměnu 3260 kotlů při maximální výši dotace. Vzhledem k tomu, že za všechny předcházející výzvy jsme během čtyř let vyměnili v Moravskoslezském kraji 4 tisíce kotlů, peněz by tedy mělo být dost. A kdyby přece jen zájem byl opravdu enormní, jsme připraveni. Zaměstnanci krajského úřadu už začali preventivně jednat s Ministerstvem životního prostředí o eventuálním navýšení přísunu peněz,“ konstatoval hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Informace k dotačnímu programu naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz, se svými dotazy se zároveň mohou obracet na krajskou „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.

Formulář „Žádosti o poskytnutí dotace“ je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz, je možné si ho vyzvednout osobně v budově Krajského úřadu MSK v Ostravě.


1. února 2016
frame-scrollup