Zpráva

Zastavení příjmu žádostí dle dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 (ŽPZ/03/2019)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství ukončil dne 10. 4. 2019 příjem nových žádostí z důvodu vyčerpání alokované částky k dotačnímu programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 (ŽPZ/03/2019).

Žádosti doručené v termínu do 10. 4. 2019 (včetně) budou posouzeny v pořadí podle času doručení elektronické žádosti. Dotace nemůže být poskytnuta na základě žádosti doručené po dni zveřejnění tohoto oznámení o zastavení příjmu žádostí.

Dotace nebude poskytnuta také na základě žádosti doručených sice před zveřejněním oznámení o zastavení příjmu žádostí, ale po vyčerpání objemu peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 (ŽPZ/03/2019).


10. dubna 2019
frame-scrollup