Zpráva

Zemědělství

Zemědělská půda tvoří více než polovinu území Moravskoslezského kraje. I přes průmyslový charakter kraje je zde významně zastoupena zemědělská, potravinářská a lesní výroba.

Základní informace a legislativa – zemědělství

Včelařství

Regionální potravina roku 2016

Regionální potravina roku 2017

frame-scrollup