Zpráva

Zoo Ostrava uspořádala odbornou konferenci pro pedagogy

Odbornou konferenci na téma Ochrana biodiverzity určenou pedagogickým pracovníkům pořádá ostravská zoologická zahrada už jedenáct let.

Akce se dlouhodobě těší velkému zájmu učitelů z celého Moravskoslezského kraje. Loňský rekordní počet účastníků byl letos výrazně překonán. Překročeny byly i hranice kraje a dokonce státu.   

Cílem konference je prezentovat pedagogům možnosti spolupráce škol a dalších volnočasových zařízení pro děti se zoologickou zahradou v oblasti vzdělávání a dále představit významnou úlohu moderních zoo na poli ochrany přírody a problematiky ohrožených druhů živočichů. Na konferenci, která se uskutečnila 7. prosince, vystoupili zaměstnanci ostravské zoologické zahrady i zástupci dalších institucí a organizací – Ministerstva životního prostředí ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Klubu ekologické výchovy a dalších. Během dopolední části, která proběhla v prostorách Nové radnice, zazněly příspěvky o možnostech využití zoo pro nejrůznější výukové aktivity, o problematice znečištění moří plastovými odpady nebo o projektech na záchranu nejohroženějších zvířat, které ostravská zoo podporuje a s ní i její návštěvníci. Odpolední část se konala v areálu ostravské zoo formou prohlídky, při níž se účastníci seznámili s novinkami, které zde během roku vznikly. Jednalo se zejména o prvky vybudované na podporu ochrany místní biodiverzity – speciální budky a další hnízdní místa pro nejrůznější druhy ptáků, štěrbiny pro netopýry, ještěrkoviště, hmyzí hotely nebo budky pro čmeláky.

Konference se těší velkému zájmu, každoročně se jí účastní téměř stovka pedagogů. Letos se na konferenci přihlásilo rekordních 140 zájemců, a to nejen z našeho kraje, ale i ze Zlínska, Hodonínska a dokonce ze zahraničí – Spišské Nové Vsi!

Pořadatele konference těší tak velký zájem o tuto akci. Učitelé a další pracovníci realizující volnočasové aktivity pro děti jsou totiž významnými partnery v šíření myšlenek nutnosti ochrany přírody a environmentálně šetrného chování, kterým může každý z nás k ochraně životního prostředí a záchraně těch nejohroženějších druhů přispět, mnohdy velmi jednoduchými činy...

Záštitu nad konferencí převzaly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová. Konference je součástí projektu „Biodiverzita – to jsme i my“, jehož realizaci finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

frame-scrollup