koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/168 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje                           

  č. 12/687 ze dne 15.3.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 9/965 ze dne 13.9.2018

  č. 12/1404 ze dne 13.6.2019

  3/168                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/168                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Krnov, IČO 00296139, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 a č. 12/1404 ze dne 13. 6. 2019, na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2021“, dle předloženého materiálu

  3/168                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01226/2020/DSH, s městem Krnov, IČO 00296139, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.