koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/257 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/645 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

  3/257                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  o rozdělení pořizované Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na dvě samostatné aktualizace – Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

  3/257                         17. 3. 2021
  2. ukládá

  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit pořízení oddělené Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.